Klauzula informacyjna

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego związanego z pozyskiwaniem wsparcia dla organizacji pozarządowych (NGO)

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest CAF CALL Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Reymonta 11c, 05-120 Legionowo (dalej również jako "CAF CALL" lub "My")

Dane kontaktowe

Możesz skontaktować się z nami poprzez adres email: biuro@cafcall.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).
W CAF CALL wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@cafcall.pl lub pisemnie (adres siedziby CAF CALL).
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych nakierowanych na pozyskanie wsparcia dla organizacji pozarządowych (NGO), w tym w celach analitycznych i profilowania jeśli wyraziłeś zainteresowanie udzieleniem takiego wsparcia – podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda.
Okres przez który dane będą przechowywane Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia przez CAF CALL marketingu zostaną usunięte po cofnięciu Twojej zgody na ich przetwarzanie w tym celu.
Odbiorcy danych Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie CAF CALL m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z CAF CALL i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione za Twoją odrębną zgodą do wybranych przez Ciebie organizacji pozarządowych (NGO), w tym prowadzących działalność pożytku publicznego.
Prawa osoby, której dane dotyczą Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawa żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody posiadasz także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi.
Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z CAF CALL lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam informowanie Cię o możliwościach wspierania różnych organizacji pozarządowych.


Jesteśmy nowoczesnym call center specjalizującym się w obsłudze NGO i biznesu. Przekonaliśmy już ponad 100.000 darczyńców i ciągle się rozwijamy. Najlepiej czujemy się w hybrydowych kampaniach marketingowych. Jesteśmy empatyczni i zaangażowani. Posiadamy stanowiska telemarketerskie wyposażone w nowoczesne oprogramowanie zapewniające sprawną obsługę klientów i baz danych. Zadzwoń i przekonaj się sam :-)850

tys.

wysłanych listów

2.5

mln

ponad 2,5 miliona rozmów
z potencjalnymi
darczyńcami

300

tys.

ponad 300.000
przekonanych
darczyńców

© CAF CALL '2016
TELEFUNDRAISING   |   LETTERSHOP   |   TELEMARKETING   |   SZKOLENIA   |   O NAS   |   KONTAKT
powered by ITFINITY